Ben ik een Verslaafde?

Dit zal misschien niet eenvoudig zijn. Toen wij gebruikten hielden wij onszelf voor: “Ik heb het in de hand”. Zelfs al was dat in het begin waar, nu is dat niet meer zo. De drugs hebben ons in de hand. Wij leefden om te gebruiken en gebruikten om te leven. Heel simpel, een verslaafde is iemand van wie het leven door drugs wordt beheerst.

Alleen jij kan deze vraag beantwoorden

Misschien geef je toe dat je problemen hebt met drugs, maar beschouw je jezelf niet als een verslaafde. Ieder van ons heeft vooropgezette ideeën over wat een verslaafde is. Er is niets beschamends aan verslaafd zijn zodra je eenmaal begint met positief handelen. Als je je kunt vereenzelvigen met onze problemen, kun je je misschien ook vereenzelvigen met onze oplossing. De volgende vragen zijn opgesteld door herstellende verslaafden in Narcotics Anonymous. Als je twijfelt of je al dan niet een verslaafde bent, neem dan even de tijd om onderstaande vragen te lezen en zo eerlijk mogelijk te beantwoorden.

 1. Gebruik je wel eens alleen?
 2. Heb je wel eens de ene drug vervangen door de andere omdat je dacht dat een bepaalde drug het probleem was?
 3.  Heb je wel eens een arts naar je hand gezet of tegen die arts gelogen om drugs op recept te krijgen?
 4. Heb je wel eens drugs gestolen of gestolen om aan drugs te komen?
 5. Gebruik je regelmatig drugs wanneer je wakker wordt of wanneer je naar bed gaat?
 6. Heb je wel eens een drug genomen om het effect van een andere drug te boven te komen?
 7. Vermijd je mensen door wie of plaatsen waar je drugsgebruik niet wordt goedgekeurd?
 8. Heb je wel eens een drug gebruikt zonder te weten wat het was of wat het met je zou doen?
 9. Hebben je werk- of schoolprestaties wel eens geleden onder de gevolgen van je drugsgebruik?
 10. Ben je wel eens gearresteerd als gevolg van je drugsgebruik?
 11. Heb je wel eens gelogen over wat of hoeveel je gebruikt?
 12. Plaats je het kopen van drugs boven je financiële verplichtingen?
 13. Heb je wel eens geprobeerd je gebruik te stoppen of onder controle te houden?
 14. Heb je wel eens in de gevangenis of een afkickcentrum gezeten of in het ziekenhuis gelegen als gevolg van je gebruik?
 15. Verstoort gebruiken je slaap- of eetpatroon?
 16. Jaagt de gedachte dat je zonder drugs komt te zitten je angst aan?
 17. Heb je het gevoel dat het voor jou onmogelijk is om te leven zonder drugs?
 18. Zet je zelf wel eens vraagtekens bij je geestelijke gezondheid?
 19. Maakt je drugsgebruik het leven thuis ongelukkig?
 20. Heb je wel eens gedacht dat je zonder drugs er niet bij zou horen of geen plezier zou kunnen hebben?
 21. Heb je je wel eens aangevallen, schuldig of beschaamd gevoeld over je gebruik?
 22. Denk je veel aan drugs?
 23. Heb je irrationele of ondefinieerbare angsten gehad?
 24. Heeft gebruiken invloed gehad op je seksuele relaties?
 25. Heb je wel eens drugs gebruikt die niet je voorkeur hadden?
 26. Heb je wel eens drugs gebruikt vanwege emotionele pijn of stress?
 27. Heb je wel eens een overdosis genomen van wat voor drugs dan ook?
 28. Blijf je gebruiken ondanks negatieve gevolgen?
 29. Denk je dat je een drugsprobleem zou kunnen hebben?

“Ben ik een verslaafde?” Dit is een vraag die alleen jij kunt beantwoorden. Wij ontdekten dat we allemaal een verschillend aantal van deze vragen met “ja” beantwoordden. Het feitelijke aantal “ja”-antwoorden was minder belangrijk dan hoe wij ons van binnen voelden en hoe verslaving ons leven had beïnvloed.

In sommige vragen worden drugs niet eens genoemd. Dit komt doordat verslaving een sluwe ziekte is die alle gebieden van ons leven aantast, zelfs die gebieden die op het eerste gezicht weinig te maken lijken te hebben met drugs. De verschillende drugs die wij gebruikten waren minder belangrijk dan waarom we die gebruikten en wat ze met ons deden.

Toen we voor het eerst deze vragen lazen, was het voor ons beangsti­gend te bedenken dat wij verslaafden zouden kunnen zijn. Sommigen van ons probeerden deze gedachten van zich af te zetten door te zeggen:

Ach, die vragen slaan nergens op.

Of,

Ik ben anders. Ik weet dat ik drugs gebruik, maar ik ben geen verslaafde. Ik heb echte emotionele- familie- werk pro­­­ble­men.

Of,

Ik heb nu gewoon even moeite om de zaken op een rijtje te krijgen.

Of,

Ik zal kunnen stoppen als ik de juiste persoon vind, de juiste baan krijg, enz.”

Als je een verslaafde bent moet je eerst toegeven dat je een probleem met drugs hebt, voor je enige vooruitgang kunt boeken op weg naar herstel. Deze vragen, mits eerlijk benaderd, kunnen je helpen om in te zien hoe het gebruiken van drugs je leven onhanteerbaar heeft gemaakt. Verslaving is een ziekte die, zonder herstel, eindigt in gevangenissen, inrichtingen en de dood. Velen van ons kwamen naar Narcotics Anonymous omdat drugs niet meer voor ons deden wat ze moesten doen. Verslaving ontneemt ons onze trots, onze eigenwaarde en onze families, de mensen die wij liefhebben en zelfs ons verlangen om te leven. Als je dit punt in je verslaving nog niet hebt bereikt, dan hoeft dat ook niet. Wij hebben ontdekt dat onze persoonlijke hel binnenin ons zat. Als je hulp wilt, kun je die vinden in de gemeenschap van Narcotics Anonymous.

“We zochten naar een antwoord, we zochten hulp en vonden Narcotics Anonymous. We kwamen verslagen naar onze eerste NA-bijeenkomst en wisten niet wat ons te wachten stond. Nadat we een of meerdere bijeenkomsten hadden bijgewoond, begonnen we te merken dat mensen betrokken waren en wilden helpen. Hoewel wij dachten dat wij het nooit zouden redden, gaven de mensen in de NA-gemeenschap ons hoop door er op aan te dringen dat we wel konden herstellen. Omringd door mede-verslaafden realiseerden wij ons dat we niet meer alleen waren. Herstel is wat er op onze bijeenkomsten gebeurt. Ons leven staat op het spel. Wij ontdekten dat het programma werkt, door ons herstel op de eerste plaats te zetten. We kregen te maken met drie verontrustende gewaarwordingen:

 1. Wij staan machteloos tegenover verslaving en ons leven is onhanteerbaar;
 2. Hoewel we niet verantwoordelijk zijn voor onze ziekte, zijn we wel verantwoordelijk voor ons herstel;
 3. Wij kunnen niet langer mensen, plaatsen en dingen de schuld geven van onze verslaving. Wij moeten onze problemen en gevoelens onder ogen zien.

Het ultieme wapen voor herstel is de herstellende verslaafde.” Bron: Narcotics Anonymous, 5e ed. (Van Nuys, CA: Narcotics Anonymous World Services, Inc., 1988), p. 15.

IP #7, Am I an Addict?

Noot ivm automatische vertaling - Automatic translation note

Hou er rekening mee dat de aangeboden vertaaldiensten geautomatiseerd zijn, en fouten of verkeerde interpretaties kunnen bevatten. Klik hier voor de originele Nederlandstalige IP #7 pdf.

Please be aware that the offered translation services are automated and may contain errors or misinterpretations. Click here for the original English IP #7 pdf.

Dit is een vertaling van door de NA-gemeenschap goedgekeurde literatuur.

Copyright © by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alle rechten voorbehouden. Narcotics Anonymous, en The NA Way zijn gedeponeerde handelsmerken van Narcotics Anonymous World Services, Incorporated.

Translate »