Naar het programma leven

Het doel van onze dagelijkse inventaris is om in de peiling te houden WIE WE ZIJN en WAT WE DOEN — vandaag.

Wat werkte voor ons: NA-dagboek

Probeer elke vraag te beantwoorden, elke dag. Hou je antwoorden zo simpel en eerlijk als je kunt, als je een dag mist, doe het dan niet achteraf. Houd je bij je antwoorden en wat je bezighield bij de afgelopen vierentwintig uur en maak de vragen aan het eind van de dag. Als je iets van dit dagboek met iemand wilt delen, raden we je aan dit mondeling te doen.

Onthoudt dat een dagelijkse inventaris geen test is; er zijn geen goede of foute antwoorden. Raak niet van slag als je het beter had kunnen doen of als je niet aan je eigen verwachtingen voldoet. Onthoudt, dit is een programma van groei en herstel en als je clean bent vandaag, dan doe je iets goed.

Alleen Voor Vandaag zal ik met mijn gedachten bij mijn herstel zijn, zal ik leven en van het leven genieten zonder drugs te gebruiken.

 • Ben ik clean vandaag?
 • Hoe heb ik me anders gedragen?  
 • Beheerste mijn ziekte vandaag mijn leven? Zo ja, hoe?  
 • Wat heb ik vandaag gedaan wat ik liever niet gedaan had?  
 • Wat heb ik vandaag niet gedaan wat ik liever wel gedaan had?
 • Was ik vandaag goed voor mezelf? Hoe?
 • Was vandaag een goede dag?
 • Was ik gelukkig?
 • Was ik sereen?

Alleen Voor Vandaag zal ik vertrouwen hebben in iemand in NA die in mij geloofd en  me  wil  helpen  in  mijn herstel

 • Heb ik vandaag met mijn sponsor gesproken?
 • Ben ik op een bijeenkomst geweest? Waar?
 • Heb ik mijn ervaring, kracht en hoop met anderen gedeeld?
 • Wie heeft vandaag vertrouwen in mij?

Alleen Voor Vandaag zal ik een programma hebben. Ik zal proberen het te volgen naar mijn beste kunnen.

 • Heb ik vandaag uit onze literatuur gelezen?
 • Aan welke stappen heb ik vandaag bewust gewerkt?
 • Heb ik vandaag mijn machteloosheid erkend?
 • Kon ik vandaag vertrouwen in mijn Hogere Macht hebben?
 • Wat heb ik vandaag over mezelf geleerd?
 • Heb ik vandaag iets goed gemaakt?
 • Moet ik iets goedmaken?
 • Heb ik vandaag aan iemand erkend dat ik fout zat?
 • Heb ik me zorgen gemaakt over gisteren of morgen?

Alleen Voor Vandaag zal ik met hulp van NA proberen een beter zicht op mijn leven te krijgen.

 • Voelde ik me vandaag een deel van de mensheid?
 • Liet ik mezelf vandaag geobsedeerd raken door iets?
 • Wat heeft God me vandaag gegeven om dankbaar voor te zijn?
 • Heb ik vandaag iets gedaan wat schade aanricht bij mezelf of anderen? Zo ja, wat?
 • Ben ik vandaag bereid om te veranderen?
 • Heb ik vandaag gebeden of gemediteerd?
 • Hoe heeft dit mijn leven beïnvloed?
 • Welk spiritueel principe kon ik vandaag in mijn leven in praktijk brengen?
 • Was het belangrijkste in mijn leven vandaag clean blijven?

Alleen Voor Vandaag zal ik niet bang zijn, mijn gedachten zullen bij mijn nieuwe contacten zijn, mensen die niet gebruiken en die een nieuwe manier van leven hebben gevonden. Zo lang ik volgens die manier leef, heb ik niets te vrezen.

 • Heb ik vandaag iets van mezelf gegeven zonder er iets voor terug te verwachten?
 • Was er vandaag angst in mijn leven?
 • Voelde ik intense vreugde of pijn?
 • Heb ik vandaag iemand in het programma gebeld of bezocht?
 • Heb ik vandaag voor het welzijn van iemand anders gebeden?
 • Was ik vandaag gelukkig?
 • Was ik vandaag vredig?
 • Heb ik er vandaag bewust aan gedacht dat ik een keuze heb?

God, laat me zien wat ik vandaag goed en fout heb gedaan. Laat me zien hoe ik morgen beter kan leven en Uw wil kan dienen.

IP# 9, Living the Program

Noot ivm automatische vertaling - Automatic translation note

Hou er rekening mee dat de aangeboden vertaaldiensten geautomatiseerd zijn, en fouten of verkeerde interpretaties kunnen bevatten. Klik hier voor de originele Nederlandstalige IP #9 pdf.

Please be aware that the offered translation services are automated and may contain errors or misinterpretations. Click here for the original English IP #9 pdf.

Dit is een vertaling van door de NA-gemeenschap goedgekeurde literatuur.

Copyright © by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alle rechten voorbehouden. Narcotics Anonymous, en The NA Way zijn gedeponeerde handelsmerken van Narcotics Anonymous World Services, Incorporated.

Translate »