Sponsorschap

Sponsorschap is de kern van de NA-manier van herstel van verslaving: de ene verslaafde die de andere helpt. Sponsorschap is ook tweerichtingsverkeer, het helpt zo wel de nieuwkomer als degene die langer in het programma zit.

Mijn dankbaarheid spreekt wanneer ik om anderen geef en met ze deel hoe ik leef op de NA-manier

Deze pagina, gebaseerd op onze gemeenschappelijke ervaringen, beantwoordt enkele van de meest gestelde vragen over sponsorschap. Hoewel deze pagina de meest essentiële informatie over sponsorschap biedt, heeft het niet de bedoeling al omvattend te zijn. Het geeft echter een basisbegrip van een belangrijk gereedschap in ons herstelprogramma.

Wat is een sponsor?

Een sponsor is een herstellende verslaafde in het programma van Narcotics Anonymous, iemand met wie we in vertrouwen onze levenservaringen kunnen delen, zowel goede als slechte, een persoon bij wie we terecht kunnen met problemen die misschien te persoonlijk zijn om met de groep te delen. Er wordt voorgesteld dat een sponsor iemand is die ervaring heeft met de Twaalf Stappen en betrokken is bij het programma. Vóór alles is een sponsor een gids
die je door de Twaalf Stappen van herstel heen leidt.

Wie heeft een sponsor nodig?

Het is onze ervaring dat de meeste verslaaf den een sponsor nodig hebben. Bij tij den voelen we ons allemaal wel eens onzeker, wankel en verward, hebben we emotionele pijn en hebben we een helpende hand nodig. Aangezien we zelden anderen vertrouw den, probeerden we alleen door het leven te gaan. Dit werd een van onze problemen. Wij zijn mensen die nooit geleerd hebben hoe we moeten leven. Hierbij komt onze sponsor van pas. Onze sponsor helpt ons door zijn of haar ervaring, kracht en hoop met ons te delen. Kortom, iedereen die het verlangen heeft clean te blijven en een begin wil maken met herstel, zou een sponsor moeten hebben.

Hoe kom je aan een sponsor?

Luisteren is de sleutel tot het vinden van een sponsor. De meest voor de hand liggende plaats om een sponsor te zoeken, is op een NA-bijeenkomst. Deel je ervaringen, praat met en luister naar leden van het programma, verzamel telefoonnummers en gebruik ze. Wanneer je iemand vindt met wie je openlijk kunt praten en aan wie je je verwant voelt, vraag dan gewoon die persoon je sponsor te zijn. De kans is groot dat het antwoord “ja” zal zijn. Soms is het voor diegene niet mogelijk om je sponsor te worden. Blijf doorzoeken! Bedenk dat wanneer één deur sluit, er een andere open zal gaan. Blijf naar bijeenkomsten gaan, luister, en je zult snel een sponsor vinden.

Hoe lang zou een sponsor clean moeten zijn?

Het antwoord op deze vraag verschilt per persoon. De sponsor kan een NA-lid zijn dat al jaren clean is of nog maar een paar maanden in het programma zit. De tijd die de sponsor clean is en de ervaring die die sponsor heeft, kan afhangen van de beschikbaarheid van sponsors in jouw omgeving. De kwaliteit van de tijd die iemand clean is, is belangrijker dan de kwantiteit. Kies iemand die stevig vat heeft op de twaalf door NA voor gestelde stappen van herstel, redelijk gelukkig lijkt en bereid is andere herstellende verslaafden te helpen. Wij noemen deze mensen “winnaars” en het is een goed idee om je sponsor bij deze herstellende verslaaf den te zoeken.

Zou een sponsor een vriend moeten zijn?

Onze ervaring heeft aangetoond dat een goede relatie met een sponsor niet gebaseerd hoeft te zijn op vriendschap, maar dat vertrouwen van levensbelang is. Bij het zoeken naar een sponsor letten we op hun levenservaring, de kwaliteit van de tijd die ze clean zijn, hun beschikbaarheid voor ons en hun bereidheid om te helpen. Als het vertrouwen groeit, volgt vaak een vriendschap op basis van wederzijds respect.

Zouden we meer dan één sponsor moeten hebben?

Wij denken van niet! Onze ervaring heeft aangetoond dat het gemakkelijker is om aan wij zin gen van één persoon te krijgen. We vinden het makkelijker één persoon te vertrouwen dan meerdere. Met één sponsor kunnen we leren een re la tie op te bouwen die gebaseerd is op vertrouwen en eerlijkheid. Door gedeelde ervaringen is een sponsor in staat tot het weer ge ven van persoonlijke groei. Naarmate we groeien in het programma leren we opener en eerlijker te zijn tegenover anderen. Bedenk: “Alleen voor vandaag zal ik vertrouwen hebben in iemand in NA die in mij gelooft en mij wil helpen in mijn herstel.”

Hoe maken we gebruik van een sponsor?

Communicatie is de sleutel tot deze relatie. Wanneer we vragen hebben over welk deel van ons programma dan ook, weten we dat we ons tot onze sponsor kunnen wenden, maar het is onze verantwoordelijkheid om dan contact op te nemen. Of dat nu telefonisch is of persoonlijk, we delen onze problemen met onze sponsor. We proberen onze ervaringen, goede of slechte, dagelijks met hem of haar te delen. Overdag of ‘s nachts, wanneer we daar behoefte toe voelen, nemen we contact op met onze sponsor. Het is belangrijk dat we eerlijk tegenover onze sponsor zijn, dat we open staan voor suggesties en dat we bereid zijn een andere dan onze eigen manier te proberen. Bedenk, we hoeven nooit alleen te zijn.

Hoe ben je een sponsor?

Het is onze ervaring dat de beslissing sponsor te worden een belangrijke stap is in ons herstel en niet licht opgevat dient te worden. We vinden het raadzaam om, in dien mogelijk, onze eigen sponsor te raad plegen voor we erin toestemmen zelf iemands sponsor te worden. Om tot dit besluit te komen, kunnen we wellicht onze motieven onderzoeken. Overwegen we het sponsorschap om goed over te komen binnen NA, of om de verslaafde die nog lijdt te helpen?

Denk eraan dat we alleen kunnen behouden wat we hebben door het weg te geven. Daarom overwegen we wellicht de volgende vragen:

  • Ben ik eraan toe sponsor te worden?
  • Ben ik bereid mijn ervaring, kracht en hoop met iemand te delen?
  • Ben ik bereid een verbintenis aan te gaan?

Hoe gaan we verder nadat we besloten hebben sponsor te worden? We zijn van mening dat het belangrijk is ons te realiseren dat ons eigen herstel op de eerste plaats komt. Wij geloven dat het door de Twaalf Stappen van herstel heen leiden van de verslaafde het hoofddoel van het sponsorschap is. Het wordt ons steeds duidelijker dat de beste manier om dit te doen, het geven van het voorbeeld is. Sponsorschap is een verlengstuk van ons eigen programma van herstel. Een van de moeilijkste aspecten van het sponsorschap is de grens trekken tussen “geven om” en “de hand boven het hoofd houden”. Wij zijn van mening dat we anderen de hand boven het hoofd houden wanneer wij het programma voor hen doen. Het helpt de verslaafde niet als de sponsor te beschermend is. Soms is liefdevolle hardheid van wezenlijk belang voor de groei van een verslaafde. We raden je aan in gedachten te houden dat het onze verantwoordelijkheid is de boodschap uit te dragen en niet om de verslaafde op onze nek te nemen. Wij zijn geen hervormers, predikers van het evangelie, welzijnswerkers, parttime maatschappelijk werkers, relatietherapeuten, geldschieters, arbeidsadviseurs of reclasseringsambtenaren. Het is belang rijk te onthouden dat wij evengoed lijdende verslaafden zijn.

Er kan een tijd komen dat het je niet lukt je verwant te voelen aan de persoon van wie je de sponsor bent. Dan kun je hen doorverwijzen naar iemand anders die kan helpen. We hoeven ons niet schuldig te voelen als iemand van wie we de sponsor zijn, terugvalt. We zijn allemaal verantwoordelijk voor ons eigen herstel. Er zullen momenten zijn dat we de antwoorden niet hebben. Het is onze verantwoordelijkheid die antwoorden te zoeken, samen met degenen van wie we de sponsor zijn. Wij zijn God niet!!!

IP# 11, Sponsorship

Noot ivm automatische vertaling - Automatic translation note

Hou er rekening mee dat de aangeboden vertaaldiensten geautomatiseerd zijn, en fouten of verkeerde interpretaties kunnen bevatten. Klik hier voor de originele Nederlandstalige IP #11 pdf.

Please be aware that the offered translation services are automated and may contain errors or misinterpretations. Click here for the original English IP #11 pdf.

Dit is een vertaling van door de NA-gemeenschap goedgekeurde literatuur.

Copyright © by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alle rechten voorbehouden. Narcotics Anonymous, en The NA Way zijn gedeponeerde handelsmerken van Narcotics Anonymous World Services, Incorporated.

Translate »