Voorlichting en het NA-lid

Voor veel van onze leden is het uitdragen van de NA-boodschap een belangrijk onderdeel van hun herstel. Ook heeft het hen geholpen bij het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten. Met jouw steun kan de NA-boodschap van herstel een groot aantal mensen bereiken. Meedoen in de voorlichtingscommissie geeft je de kans om op een positieve manier iets te betekenen in het leven van anderen.

Wat is NA-voorlichting?

De voorlichtingscommissie heeft als functie ervoor te zorgen dat duidelijke en juiste informatie over Narcotics Anonymous beschikbaar is voor het publiek. De vraag naar informatie over onze gemeenschap is groter dan ooit. Deel uitmaken van een commissie die ervoor zorgt dat nog lijdende verslaafden naar onze gemeenschap komen is niet onder woorden te brengen. Dat kun je alleen ervaren.

Wat is de verantwoordelijkheid van het NA-lid?

Zodra we ons als NA-lid kenbaar maken is er reeds sprake van voorlichting en dit brengt bepaalde verantwoordelijkheden met zich mee. Voor mensen die niet bekend zijn met ons programma kan ieder van ons gezien worden als vertegenwoordiger van NA. Het beeld dat men heeft van NA als organisatie wordt beïnvloed door de wijze waarop wij omgaan met de ruimten voor bijeenkomsten en andere gelegenheden. Ook in het geval van een aanvraag voor informatie of een presentatie over Narcotics Anonymous treed je naar buiten als NA-lid. Bij een verzoek om voorlichting behoort contact te worden opgenomen met een lid van de voorlichtingscommissie. Als dit niet lukt, dan wordt de aanvraag doorgespeeld aan de Groepsservice Vertegenwoordiger (GSR) of de voorzitter van de desbetreffende Area Service Commissie (ASC). Deze manier van werken maakt het mogelijk dat ieder verzoek direct de juiste aandacht krijgt. Als iemand je benadert met een verzoek om voorlichting, bedenk dan goed dat het geen vraag aan jou persoonlijk is maar een vraag aan Narcotics Anonymous als organisatie.

Waarom is anonimiteit belangrijk?

Dit is een “wij-programma” en bij NA voorlichting is het van wezenlijk belang dat we uitgaan van de gedachte “ik kan het niet, samen kan het wel.” Anonimiteit, onze spirituele grondslag, kan ernstig aangetast worden wanneer leden op eigen houtje aan de slag gaan. We gebruiken onze achternaam niet en we verschijnen niet in de media als “lid van Narcotics Anonymous.” Het hoort bij ons spirituele programma van herstel dat we niet als individu optreden. In plaats daarvan kiezen we voor een bescheidener stijl van dienstverlening. Het is onze ervaring dat leden die mediabekendheid krijgen in verband met hun NA-lidmaatschap, het risico lopen de spirituele grondslag van hun herstel in gevaar te brengen en daarbij een onjuist beeld geven van herstel in NA.

Hoe kunnen leden meedoen aan het geven van voorlichting aan het publiek?

Ieder lid heeft zijn plek in de voorlichtingscommissie. De commissie stelt jouw inbreng, suggesties, feedback en deelname zeer op prijs en heeft die ook nodig. Wij nodigen jou van harte uit om naar onze vergadering te komen. Zoals bij de meeste servicecommissies is ook hier behoefte aan mensen die meedenken en hun handen uit de mouwen willen steken.

Hoe gaat het in zijn werk?

Vaak wordt er door groepen een Area Service Commissie (ASC) gevormd. Publieksvoorlichting wordt uitgevoerd door een subcommissie van ASC. Deze commissie krijgt van verschillende kanten aanvragen voor informatie, zoals van individuen, organisaties en de media. Wij informeren het publiek onder meer door:

  1. Het leveren van sprekers voor bijvoorbeeld kerken, maatschappelijke organisaties, scholen of de media.
  2. Het ontwikkelen en verspreiden van posters, folders en ander materiaal om het publiek te informeren hoe men ons kan bereiken.
  3. Het organiseren van cursusdagen en workshops.
  4. Overzichten van bijeenkomsten, informatiebrieven en pamfletten te versturen aan mensen die mogelijk in contact komen met verslaafden.
  5. Samen te werken met andere commissies wanneer projecten elkaar overlappen.
  6. Verantwoordelijk te zijn voor de telefonische hulpdienst bij het ontbreken van een eigen telefoondienst of een centraal bureau.

Als je mee wilt doen aan één of meerdere activiteiten, praat dan eens met een Groepsservice Vertegenwoordiger of met iemand van de plaatselijke voorlichtingscommissie. Wij kunnen niet behouden wat wij hebben tenzij wij het weggeven. Onze inzet voor NA-voorlichting biedt hiertoe een uitgelezen mogelijkheid.

IP# 15, PI and the NA Member

Noot ivm automatische vertaling - Automatic translation note

Hou er rekening mee dat de aangeboden vertaaldiensten geautomatiseerd zijn, en fouten of verkeerde interpretaties kunnen bevatten. Klik hier voor de originele Nederlandstalige IP #15 pdf.

Please be aware that the offered translation services are automated and may contain errors or misinterpretations. Click here for the original English IP #15 pdf.

Dit is een vertaling van door de NA-gemeenschap goedgekeurde literatuur.

Copyright © by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alle rechten voorbehouden. Narcotics Anonymous, en The NA Way zijn gedeponeerde handelsmerken van Narcotics Anonymous World Services, Incorporated.

Translate »