Voorlichting in instellingen en het NA-lid

Voor veel NA-leden vormt het geven van voorlichting in ziekenhuizen, klinieken en justitiële inrichtingen een belangrijk onderdeel van hun herstel. Onze leden die actief voorlichting geven in dit soort instellingen zijn een verrijking voor onze gemeenschap. Deelnemen aan de activiteiten van NAVO(1) is één van de vele mogelijkheden om dienstbaar te zijn binnen NA. Het bevordert het gevoel dat we deel uit maken van onze gemeenschap.

Wij weten dat actieve verslaving eindigt in gevangenissen, inrichtingen of de dood. Bovendien is het uitdragen van de boodschap naar de verslaafde die nog lijdt het hoofddoel van Narcotics Anonymous. Vandaar dat het uitdragen van de boodschap van herstel binnen de muren van instellingen één van onze prioriteiten is. NA-leden hebben aan deze overtuiging gestalte gegeven door wereldwijd voorlichtingscommissies op te richten.

Desondanks houden sommige NA-leden de boot af als het gaat om voorlichtingsactiviteiten via NAVO. Zij hebben immers nooit vastgezeten en zijn nooit aangehouden of opgenomen geweest. Echter, op grond van onze persoonlijke ervaring en met een goede voorbereiding zijn wij allemaal uitermate geschikt om de boodschap van herstel uit te dragen.

Deze informatiefolder is bedoeld als korte kennismaking met voorlichtingsactiviteiten in ziekenhuizen, klinieken en justitiële inrichtingen. Daarnaast willen we meer leden aanmoedigen om gebruik te maken van deze mogelijkheid om anderen van dienst te zijn.

Wat is een NAVO-voorlichtingsbijeenkomst?

Voorlichtingsbijeenkomsten in instellingen zijn bedoeld om de boodschap van herstel uit te dragen naar verslaafden die niet, of niet altijd, kunnen deelnemen aan de gebruikelijke NA-bijeenkomsten. Een bijeenkomst in een ziekenhuis, kliniek of justitiële inrichting is bedoeld om de aanwezige verslaafden te laten kennismaken met de uitgangspunten van het NA-programma.

Om een duidelijk beeld te krijgen van een bijeenkomst in een instelling, is het belangrijk om onze servicestructuur te kennen. Een voorlichtingsbijeenkomst wordt meestal georganiseerd door een subcommissie van de area servicecommissie (ASC). Het zijn bijeenkomsten die worden gehouden in ziekenhuizen, behandelcentra, justitiële inrichtingen of jeugdinrichtingen. Anders dan bij een NA-groep is het van belang dat een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd wordt door een commissie NAVO.

Hoe kan ik meedoen?

De commissie NAVO vormt de spil voor planning en organisatie wat betreft voorlichting en is daarmee de ideale plek om te beginnen. Je kunt een eerste stap zetten door een NAVO-vergadering bij te wonen en deel te nemen aan een workshop voor nieuwe en belangstellende leden. Leden krijgen daar informatie over service binnen NAVO en over de benodigde cleantijd. Tijdens deze workshops worden de leden gekozen die onze boodschap uitdragen binnen de instellingen. Het bijwonen van een voorlichtingsbijeenkomst als toehoorder kan een volgende stap zijn. Zo krijgen leden een eerste indruk van service binnen NAVO en kunnen zij voor zichzelf bepalen in hoeverre zij actief worden bij NAVO.

Waarom zou ik meedoen?

Het geven van voorlichting biedt NA-leden de mogelijkheid om dankbaarheid te tonen, verantwoordelijkheid te dragen en te delen over de boodschap van NA zonder daar iets voor terug te verwachten. Verder is het een goede manier om clean te blijven en verbonden te blijven met het NA-programma. Bij voorlichting geldt net als bij NA de boodschap: ‘Dat een verslaafde, iedere verslaafde, niet alleen kan stoppen met drugsgebruik maar ook bevrijd kan worden van de zucht om te gebruiken en een nieuwe manier van leven kan vinden.’(2)

Het geschenk dat we delen bestaat uit hoop en vrijheid van actieve verslaving aan de hand van het NA-programma. Ieder NA-lid dat onze boodschap uit wil dragen, moedigen we aan om service te verrichten bij NAVO. Binnen NA zijn er meerdere manieren om dienstbaar te zijn. Voor velen van ons leverde het geven van voorlichting via NAVO veel voldoening op. Wij hopen dat deze informatiefolder voor jou een aansporing is om actief te worden binnen NAVO en dat je die voldoening zelf gaat ervaren!

(1) In Nederland zijn H&I (Hospitals & Institutions) en PI (Public Information) ondergebracht bij één commissie: ‘NAVO’. ‘NAVO’ staat voor NA-Voorlichting en Ontwikkeling.
(2) Basistekst Narcotics Anonymous

IP #20, H&I Service and the NA Member

Noot ivm automatische vertaling - Automatic translation note

Hou er rekening mee dat de aangeboden vertaaldiensten geautomatiseerd zijn, en fouten of verkeerde interpretaties kunnen bevatten. Klik hier voor de originele Nederlandstalige IP #20 pdf.

Please be aware that the offered translation services are automated and may contain errors or misinterpretations. Click here for the original English IP #20 pdf.

Dit is een vertaling van door de NA-gemeenschap goedgekeurde literatuur.

Copyright © by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alle rechten voorbehouden. Narcotics Anonymous, en The NA Way zijn gedeponeerde handelsmerken van Narcotics Anonymous World Services, Incorporated.

Translate »