Welkom bij Narcotics Anonymous

Dit artikel is geschreven om een paar vragen over het programma van Narcotics Anonymous te beantwoorden. Onze boodschap is heel simpel: Wij hebben een manier gevonden om te leven zonder drugs te gebruiken en we delen dit graag met iedereen voor wie drugs een probleem vormen.

Welkom op je eerste NA-bijeenkomst. NA biedt verslaafden een manier om drugsvrij te leven. Maak je geen zorgen als je niet zeker weet of je een verslaafde bent; blijf gewoon naar onze bijeenkomsten komen. Je zult alle tijd hebben om zelf tot een besluit te komen.

Als je bent zoals velen van ons op onze eerste NA-bijeenkomst, ben je wellicht behoorlijk zenuwachtig en denk je dat ieders aandacht tijdens de bijeenkomst op jou gericht is. Als je dat denkt, dan ben je niet de enige. Velen van ons hadden datzelfde gevoel. Er wordt wel gezegd: “Als de zenuwen door je lijf gieren, dan ben je waarschijnlijk op de juiste plek”. Wij zeggen vaak dat niemand per ongeluk bij NA binnenkomt. Niet-verslaafde mensen vragen zich niet  af of ze verslaafd zijn. Ze denken er zelfs niet aan. Als je je afvraagt of je wel of geen verslaafde bent, zou je er wel eens een kunnen zijn. Gun jezelf gewoon de tijd om naar ons te luisteren wanneer wij ervaringen, van hoe het voor ons geweest is, met elkaar delen. Misschien hoor je iets dat je bekend voorkomt. Het maakt niet uit of je al dan niet dezelfde drugs gebruikt hebt die anderen noemen. Het is niet belangrijk welke drugs je gebruikte; je bent hier welkom als je wilt stoppen met gebruiken. De meeste verslaafden hebben veelal dezelfde soort gevoelens en door de aandacht te vestigen op wat we met elkaar gemeen hebben in plaats van waarin we van elkaar verschillen, zijn wij elkaar behulpzaam.

Het kan zijn dat je je hopeloos en bang voelt. Het kan zijn dat je denkt dat dit programma, net als andere dingen die je geprobeerd hebt, niet zal werken. Of het kan zijn dat je denkt dat het voor iemand anders wèl zal werken maar niet voor jou, omdat je het gevoel hebt dat je anders bent dan wij. De meesten van ons voelden dat zo toen wij voor het eerst bij NA kwamen. Ergens wisten we dat we niet door konden gaan met drugs gebruiken, maar we wisten niet hoe we konden stoppen of clean blijven. Wij waren allemaal bang iets los te laten dat zo belangrijk voor ons geworden was. Het is een opluchting te ontdekken dat het enige vereiste voor lidmaatschap van NA een verlangen om te stoppen met gebruiken is.

Aanvankelijk waren de meesten van ons wantrouwig en bang om een nieuwe manier van aanpakken te proberen. Zo’n beetje het enige waar wij zeker van waren, was dat onze oude manier totaal niet werkte. Zelfs nadat we clean waren geworden, veranderden de dingen niet meteen. Vaak leken zelfs alledaagse bezigheden, zoals autorijden of telefoneren, beangstigend en vreemd, alsof we iemand geworden waren die we niet herkenden. Op dit punt helpt de NA-gemeenschap en de steun van andere verslaafden die clean zijn echt en beginnen we voor de geruststelling, die we zo ontzettend hard nodig hebben, op anderen te vertrouwen.

Misschien denk je nu al: “Ja, maar…” of “Wat als…?” Maar zelfs al heb je twijfels, je kunt om te beginnen van deze simpele suggesties gebruik maken: kom naar zoveel mogelijk NA-bijeenkomsten en leg een lijst aan van NA-telefoonnummers om regelmatig gebruik van te maken, vooral wanneer de drang om drugs te gebruiken sterk is. De verleiding beperkt zich niet tot de dagen en uren dat er bijeenkomsten plaatsvinden. Wij zijn vandaag clean omdat we hulp gevraagd hebben. Wat ons heeft geholpen, kan jou ook helpen. Dus wees niet bang om een andere herstellende verslaafde te bellen.

De enige manier om niet terug te vallen tot actieve verslaving is niet de eerste drug te nemen. Drugs gebruiken is voor een verslaafde de meest vanzelfsprekende zaak. De meesten van ons hebben, om zich te onthou­den van stemmings- en bewustzijnsveranderende chemicaliën, drastische veranderingen moeten ondergaan, zowel fysiek, mentaal, emotioneel als spiritueel. De Twaalf Stappen van NA bieden ons een manier om te veranderen. Zoals iemand zei: “Je kunt waarschijnlijk clean worden door alleen maar naar bijeenkomsten te komen. Maar als je clean wilt blijven en herstel wilt ervaren, zal je de Twaalf Stappen in praktijk moeten brengen.” Dit kunnen wij niet alleen. Binnen de NA-gemeenschap ondersteunen we elkaar bij onze inspanningen om een nieuwe manier van leven, die ons gezond en drugsvrij houdt, aan te leren en in praktijk te brengen.

Op je eerste bijeenkomst zul je mensen ontmoeten die langere of kortere tijd clean zijn. Je zult je misschien afvragen hoe ze zo’n tijd clean konden blijven. Als je naar NA-bijeenkomsten blijft komen en clean blijft, zul je gaan begrijpen hoe het werkt. Er bestaat wederzijds respect en zorgzaamheid onder verslaafden die clean zijn, omdat wij allemaal de ellende van verslaving te boven moesten komen. Wij geven elkaar liefde en steun in ons herstel. Het programma van NA bestaat uit spirituele uitgangspunten die, zo hebben wij ontdekt, ons helpen clean te blijven. Er zal niets van je geëist worden, maar je zult vele suggesties ontvangen. De NA-gemeenschap maakt het ons mogelijk jou te geven wat wij gevonden hebben: een manier om clean te leven. Wij weten dat we het “weg moeten geven om het te kunnen behouden”.

Welkom dus! Wij zijn blij dat je hier terecht bent gekomen en hopen dat je besluit om te blijven. Het is van belang dat je weet dat God genoemd zal worden op NA-bijeenkomsten. Waar we op doelen is een Macht groter dan onszelf die mogelijk maakt wat onmogelijk leek. Wij vonden die Macht hier, in NA, in het programma, op de bijeenkomsten en in de mensen. Dit is het spirituele uitgangspunt dat het voor ons mogelijk heeft gemaakt drugsvrij te leven, één dag tegelijk, en wanneer een dag te lang is, vijf minuten tegelijk. Samen kunnen we, wat we alleen niet konden. Wij nodigen je uit onze kracht en onze hoop te gebruiken totdat je wat kracht en hoop van jezelf gevonden hebt. Er zal een tijd komen dat ook jij met iemand anders zult willen delen wat jou zo vrijelijk gegeven werd.

Blijf terugkomen – Het werkt!

IP #22, Welcome to Narcotics Anonymous

Noot ivm automatische vertaling - Automatic translation note

Hou er rekening mee dat de aangeboden vertaaldiensten geautomatiseerd zijn, en fouten of verkeerde interpretaties kunnen bevatten. Klik hier voor de originele Nederlandstalige IP #22 pdf.

Please be aware that the offered translation services are automated and may contain errors or misinterpretations. Click here for the original English IP #22 pdf.

Dit is een vertaling van door de NA-gemeenschap goedgekeurde literatuur.

Copyright © by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alle rechten voorbehouden. Narcotics Anonymous, en The NA Way zijn gedeponeerde handelsmerken van Narcotics Anonymous World Services, Incorporated.

Translate »