Privacyverklaring voor de website
NA Nederland is ervan overtuigd dat de bescherming van jouw privacy van groot belang is. Jouw persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

Verwerkingsverantwoordelijke
NA Nederland is in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerkingsverantwoordelijke voor de NA Nederland-website. Oftewel: wij beslissen welke persoonsgegevens we van jou verwerken, waarom en hoe we dat doen. Wij zijn dan ook verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die we van jou ontvangen en zorgen ervoor dat we jouw gegevens op zorgvuldige wijze verwerken in overeenstemming met de AVG.

Persoonsgegevens
NA Nederland kan jouw persoonsgegevens verwerken omdat jij deze zelf verstrekt bij het invullen van een contactformulier op de website van NA Nederland. NA Nederland kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Jouw telefoonnummer;
  • Jouw e-mailadres;
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door een profiel op onze website aan te maken, dit geldt ook voor persoonsgegevens die je telefonisch verstrekt óf via andere correspondentie;
  • Geografische gegevens ten behoeve statistieken;
  • Analytische gegevens van jouw gebruik van de website.

Dit zijn persoonsgegevens in de zin van artikel 4 lid 1 AVG (alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon).

Verwerkingsdoel en bewaartermijn
NA Nederland verwerkt jouw persoonsgegevens om contact met je op te kunnen nemen wanneer je jouw gegevens hebt achtergelaten op de website.  

NA Nederland bewaart jouw persoonsgegevens maximaal één kalenderjaar om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

NA Nederland verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor het uitvoeren van jouw verzoek of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookiebeleid
NA Nederland maakt op haar website enkel gebruik van analytische cookies. Hiervoor hoeft NA Nederland geen toestemming aan jou te vragen.

Websites waar wij naartoe verwijzen, zoals Google Maps voor de routebeschrijving en onze social media kanalen, kunnen ook cookies gebruiken. Hier hebben wij geen invloed op en wij zijn hier ook niet verantwoordelijk voor.

Beveiliging persoonsgegevens
Volgens artikel 32 AVG is NA Nederland verplicht om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Daarom zorgen wij voor passende beveiliging van de persoonsgegevens.

Jouw privacyrechten
Je hebt het recht op inzage in jouw persoonsgegevens (artikel 15 AVG) en het recht op rectificatie of verwijdering van jouw persoonsgegevens (artikel 16 en 17 AVG). Een verzoek hiertoe kun je sturen naar [email protected], met vermelding van je contactgegevens.

NA Nederland heeft het recht deze Privacyverklaring te wijzigen.

Translate »